Navigace

Obsah

CzechPOINT na Městském úřadě Velké Hamry


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - CzechPOINT,
je projektem, který by měl snížit přílišnou byrokracii ve vztahu občana s veřejnou správou. V současné době kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:


1.Výpisy z veřejných evidencí

Katastr nemovitostí
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

Obchodní rejstřík
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu datu

Živnostenský rejstřík

Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách

Insolvenční rejstřík

 

2.Výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů
Bodové hodnocení řidičů
Registr účastníků provozu modulu autovraků z IS odpadového hospodářství

3.Autorizovaná konverze dokumentů

z listinné do elektronické
z elektronické do listinné


K získání výpisů jsou potřebné následující doklady:

- U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kriteria pro vyhledání svého požadavku.

- U neveřejných evidencí je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Správní poplatky:

Za výpis z rejstříku trestů se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč bez ohledu na počet stran, za ostatní výpisy činí správní poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.
Za autorizovanou konverzi dokumentů 30,- Kč za každou i započatou stránku.


Pracoviště CzechPOINT:

Výpisy se vydávají v budově Městského úřadu Velké Hamry, dveře č.8 v úředních hodinách správního odboru