Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Probíhá úprava webových stránek.

CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - CzechPOINT,
je projektem, který by měl snížit přílišnou byrokracii ve vztahu občana s veřejnou správou. V současné době kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

1. Výpisy z veřejných evidencí

Katastr nemovitostí

  • podle čísla listu vlastnictví
  • podle čísla popisného
  • podle čísla parcely
  • částečné výpisy

Obchodní rejstřík

  • úplný výpis
  • výpis platných údajů k aktuálnímu datu

Živnostenský rejstřík

Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách

Insolvenční rejstřík

2. Výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů
Bodové hodnocení řidičů
Registr účastníků provozu modulu autovraků z IS odpadového hospodářství

3.Autorizovaná konverze dokumentů

z listinné do elektronické
z elektronické do listinné

K získání výpisů jsou potřebné následující doklady:

  • U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kriteria pro vyhledání svého požadavku.
  • U neveřejných evidencí je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.

K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Správní poplatky:

Za výpis z rejstříku trestů se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč bez ohledu na počet stran, za ostatní výpisy činí správní poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.
Za autorizovanou konverzi dokumentů 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Pracoviště CzechPOINT:

Výpisy se vydávají v budově Městského úřadu Velké Hamry, dveře č.8 v úředních hodinách správního odboru

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj