Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu/tanvaldsko/

 !Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

CzechPOINT

czech point

Regionální deník

 

baner

 

Evropská databanka

Databáze firem Evropské databanky

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

 

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

 

Jizerské hory

Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 
Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:
 
mzdové náklady                              60,- Kč za každou započatou půlhodinu práce zaměstnance spojené                             s vyhledáváním informace
 
materiálové náklady   A4                    4,- Kč za každý list pořízené kopie formátu
oboustranná kopie A4                        6,- Kč
materiálové náklady A3                      8,- Kč
oboustranná kopie  A3                      10,- Kč
doručovací náklady                           hodnota poštovného dle platného ceníku
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.  
 
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně města nebo platbou na účet
města – 0963263399/0800