Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu/tanvaldsko/

 !Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Firmy a služby

CzechPOINT

czech point

Regionální deník

 

baner

 

Evropská databanka

Databáze firem Evropské databanky

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

 ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Navigace

Obsah

Výroční zpráva za rok 2005.
Město Velké Hamry v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2005. 

V roce 2005 nebyla podána žádná písemná žádost o informace. 

Dana Žáková - vedoucí správního odboru.

__________________________________________________________________________

 

Závěrečný účet:

zde ke stažení

zde ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období roku 2005  - schváleno s výhradami. Nebyla však zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Tento spis je k nahlédnutí na finančním odboru na MěÚ.

                                                               M. Nigrinová - vedoucí finančního odboru