Navigace

Obsah

Náležitosti  stavebního deníku. zde ke stažení

Náležitosti dokumentace bouracích prací.zde ke stažení

Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.zde ke stažení

Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o rozhodnutí o změně využití území. zde ke stažení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení a stavební povolení.zde ke stažení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.zde ke stažení  

Rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby. zde ke stažení

Rozsah dokumentace pro rozh. o změně vlivu užívání stavby zde ke stažení

Rozsah společné dokumentace ÚR a SP zde ke stažení