Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Základní zákonné předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města:
 
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná
a rozhoduje a jimiž se řídí, patří:
           
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
NV č. 126/2000 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách o podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
zákon č.  136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zákon č. 186/2016 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
6
31
6
1
7
2
9
3
9
4
11
5
9
6
7
7
7
8
7
9
8
10
9
11
11
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
8
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
5
26
4
27
4
28
4
1
3
2
3
3
3
4
5
5
4

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Aktuální počasí

dnes, sobota 4. 2. 2023
déšť se sněhem 3 °C -6 °C
neděle 5. 2. zataženo -3/-10 °C
pondělí 6. 2. zataženo 0/-10 °C
úterý 7. 2. jasno 1/-10 °C

Svátek

Svátek má Jarmila

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Pranostika na akt. den

O svaté Veronice bývá ještě sanice.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:29

Slunce zapadá:16:55

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj