Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Probíhá úprava webových stránek.

Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení - zákon o střetu zájmů

Dnem 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákonč č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Městský úřad se touto novelou stal pouze podpůrným orgánem a ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů a centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů se stalo Ministerstvo spravedlnosti.

Městský úřad má povinnost uchovávat oznámení a žádosti o nahlížení do oznámení o střetu zájmů podané do 31.8.2017 a to v listinné podobě po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti novely zákona tj. do 1.9.2022.

K přijímání a vyřizování oznámení, žádostí o nahlížení na oznámení a sdělení skutečností nasvěčujících nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení je od 1.9.2017 bez výjimky příslušné Ministerstvo spravedlnosti.

Bližší informace na stránkách cro.justice.cz

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj