Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Agentura pro sociální začleňování

Jak zastavit přílit nepřizpůsobivých?

Na základě rozhodnutí Rady města Velké Hamry jsme požádali Městský úřad Tanvald, jakožto místně příslušný správní orgán, o vydání opatření obecné povahy k vyhlášení míst ve městě Velké Hamry se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. O co jde? Chtěli jsme omezit přísun nových nežádoucích a nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí. Vydáním tohoto opatření by se totiž v Hamrech zamezilo výplatě příspěvku a doplatku na bydlení nepřizpůsobivým lidem, žijícím v soukromých objektech, na které by bylo opatření obecné povahy vyhlášeno. Jednoduše řečeno by tito lidé neměli dávky na to, aby zaplatili za předražené ubytování v těchto domech. Opatření obecné povahy je jedním z mála zákonných nástrojů obce (nejspíše jediným nástrojem), jak omezit přísun nových nepřizpůsobivých obyvatel.

K návrhu opatření obecné povahy se vždy vyjadřuje Policie ČR a OSPOD, přičemž o jeho vydání nakonec rozhodne místně příslušný Městský úřad v Tanvaldě.

A stalo se to, co se v našem státě stává velmi často, že o osudu života lidí v jedné obci, rozhoduje obec zcela jiná. Policie ČR doporučila opatření vyhlásit, OSPOD toto opatření nepodpořilo a Městský úřad Tanvald bez dalšího vysvětlení  toto opatření obecné povahy rozhodl nevydat. Zde si můžete přečíst vyjádření Městského úřadu Tanvald k této věci. S tímto vyjádřením jsem se samozřejmě nespokojil a budeme s úřadem v Tanvaldě o této problematice dál jednat.

Problémy s nepřizpůsobivými se samozřejmě netýkají pouze našeho města. I okolní obce marně bojují proti jejich přistěhování.  V novinách MF Dnes dne 2.10.2018 vyšel k této problematice článek. Jeho výňatek si můžete přečíst zde.

Jaroslav Najman, starosta

logo agentury

Na základě dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi vešel 1. ledna r. 2016 v platnost tzv. Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), nástroj pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování a je realizován v rámci individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního vyloučení". Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků ESIF.

Výsledky tříleté spolupráce s Agenturou sociálního začleňování jsou hmatatelné. Během působení agentury, vlivem průběžných pracovních setkání členů Lokálního partnerství a dalších zainteresovaných organizací došlo k jasnému posunu v práci na poli problematiky sociálního vyloučení.

V roce 2013 začali ve městě působit dva zaměstnanci jako asistenti prevence kriminality, kteří preventivně působí jak v sociálně vyloučených lokalitách, tak i v dalších exponovaných částech města. Jejich činnost spojuje často uzavřené sociálně vyloučené nebo ohrožené obyvatele s vnějším světem, zklidňuje bezpečnostní klima v obci. Nyní jsou ve Velkých Hamrech zaměstnáni čtyři asistenti prevence kriminality, 2 z nich posilují pozdní odpolední, večerní či noční hodiny a zajišťují bezpečnost při akcích s větší kumulací obyvatelstva. Tito zaměstnanci byli do konce roku 2015 financování z dotace Ministerstva vnitra, od ledna 2017 se na financování podílí MPSV a Evropský sociální fond.

Významnou roli při sociálním začleňování zastává pozice terénního pracovníka. Jak už název pozice napovídá, jedná se o zaměstnance, který působí přímo v terénu s cílem sociální integrace, osamostatnění sociálně vyloučených obyvatel a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Terénní pracovnice je ve městě zaměstnána od r. 2014. Pomáhá všem obyvatelům města s řešením problémů spojenými s bydlením, s udržováním pořádku kolem nemovitostí obývaných sociálně vyloučenými obyvateli, pomáhá při jednání s úřady, v otázkách zaměstnání, zadluženosti, zdravotní pomoci, asistuje rodinám při kontaktu s MŠ až, podporuje gramotnost ve všech odvětvích existence atd. Terénní pracovnice během svého působení získala mnoho zkušeností se sociálně vyloučenými rodinami, postupně získala jejich důvěru. Postupnými kroky tak dochází k vývoji komunitní činnosti ve městě. Terénní pracovnice je financována z programu Úřadu vlády ČR.

Městu se od počátku spolupráce s Agenturou sociálního začleňování podařilo každoročně realizovat letní dětské tábory, víkendové pobyty, preventivní aktivity za měřené na nejmladší populaci. V roce 2015 byla vybudována a vybavena klubovna, která slouží dětem převážně ze sociálně vyloučených míst k smysluplnému trávení volného času, k činorodým aktivitám, k celkovému posílení gramotnosti. Uvedené projekty byly podpořeny Ministerstvem vnitra ČR.

Od ledna roku 2017 se započalo s realizací tří programů financovaných z dotace MPSV a ESF. Jedná se o sociální a komunitní sociální práci (pro všechny obyvatele obce, kteří se ocitli v situaci, se kterou si nevědí sami rady, jako například předlužení, péče o dítě, jednání s úřady, vyřizování dokladů, jednání se školami apod.), pokračování programu asistentů prevence kriminality a vytvoření a ověření koncepce sociálního bydlení ve městě Velké Hamry. Tyto tři programy budou realizovány po dobu tří let tj. od 1.1.2017 do 31.12.2019. Dále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další dva projekty a to projekt financovaný z OP VVV „Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech“ a projekt financovaný z IROP na rekonstrukci sociálních bytů především pro rodiče samoživitele a další obyvatele, kteří aktuálně řeší krizovou situaci se svým bydlením.

Informace o Agentuře naleznete na webu www.socialni-zaclenovani.cz

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
6
20
8
21
4
22
1
23
2
24
1
25
2
26
3
27
8
28
4
29
1
30
7
1
7
2
3
3
4
4
5
5
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Jiří

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský den 2012-Mámo,táto pojďme soutěžit