Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Bytové družstvo pozvánky na schůze

Pozvánka na schůzi Bytového družstva Velké Hamry, která se koná 13.12.2023 od 16.30 hod

Pozvánka na členskou schůzi 13.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 173.83 kB

Pozvánka na schůzi Bytového družstva Velké Hamry, která se koná 25.11.2020 od 16.30 hod 

Pozvánka na schůzi Bytového družstva Velké Hamry, která se koná 9.11.2020 od 16.30 hod 

BD - schůze dne 24.9.2018 zde ke stažení

Pozvánka na schůzi Bytového družstva Velké Hamry, která se koná 24.09.2018 zde ke stažení

Pozvánka na schůzi Bytového družstva Velké Hamry, která se koná 28.8.2017 je ke stažení zde

Bytové družstvo Velké Hamry Velké Hamry čp. 362, PSČ 468 45 ,IČ : 268 22 911

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 969

Z důvodu schvalování nových STANOV DRUŽSTVA je nutná 100% účast členů.

Pozvánka

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Velké Hamry , která se koná v prostorách Městského úřadu ve Velkých Hamrech, dne 24.11.2015 od 17,00hod.

s následujícím programem:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů schůze
  2. Schvalování nových stanov za přítomnosti pana notáře JUDr. Jiřího Škorpíka
  3. Zvolení předsedy
  4. Zvolení místopředsedy
  5. Schválení internetových stránek Bytového družstva Velké Hamry na stránkách Města Velké Hamry

6)  Schválení zvýšení měsíční platby za správu – na 120Kč/měsíčně,  nyní je 100Kč

7)  Schválení Domovního řádu pro Bytové družstvo Velké Hamry- návrh přikládám

8)  Schválení provedení energetických štítků pro domy čp. 673,674 Velké Hamry

9)  Schválení administrativních nákladů Bytového družstva Velké Hamry spojených s převodem podílu a členství Bytového družstva Velké Hamry- platba na účet družstva

10) Stanovit cenu za prodej nebytového prostoru v čp. 673 v I. patře – jedná se o část společné chodby , prodej členovi družstva panu Michalovi Kouřilovi byl odsouhlasen na schůzi ze dne 19.8.2014

11) Zvolení samosprávy z každého domu by bylo vhodné určit 3 členy Bytového družstva Velké Hamry

12) Cenové nabídky na výměnu vodoměrů na SV a TUV

13) Informace pro členy Bytového družstva Velké Hamry

       - bude možno provést jednorázovou platbu nebo doplacení DMÚ – termín 3/2016

       - povolení podnájmu bytů je v kompetenci předsedy a místopředsedy  

          Bytového družstva Velké Hamry

14) Dotazy, organizační záležitosti ,informace , různé

Ve Velkých Hamrech dne 29.10.2015

Zdeněk Nauč

předseda družstva

Bytové družstvo Velké Hamry

Příloha k pozvánce na schůzi Bytového družstva Velké Hamry konané dne 24.11.2015 od 17,00hod.

1/ Nutná 100% účast členů družstva – pokud se někdo nemůže dostavit na schůzi posílám v příloze pozvánky plnou moc , která musí být úředně ověřená, aby byla platná

2/ Přikládám návrh Domovního řády pro Bytové družstvo Velké Hamry

3/ Energetické štítky- každý objekt by měl mít do roku 2016 zhotoven energetický štítek-

platnost průkazu je 10 let – finančně by to mělo přijít cca na 8.000 - 10.000,-Kč 1 objekt,

4/ Administrativní náklady spojené s převodem podílu  a členství Bytového družstva Velké Hamry – týká se to převodu členství na nabyvatele. Členové musí rozhodnout o částce, navrhovala bych 2.000,-Kč  s tím, že 1.000,-Kč hradí převodce a 1.000,-Kč nabyvatel

5/ Stanovení ceny za prodej nebytového prostoru v čp. 673 Velké Hamry – kupující Michal Kouřil – cena za 1m2 byla stanovena na částku 10.534,45Kč / výpočet byl proveden dle prodejní ceny a vydělen metry u bytu pana Kouřila:

základní vklad 25.000,-Kč

další klad : 245.640,-Kč

Další Majetková účast : 390.924,-Kč

Celkem : 661.564,-Kč, byt má 62,80m2 , cena za 1 m2 činí 10.534,45Kč

Přidělení chodby o rozměrech 3,2m x 2,6m je 8,32m²

8,32m² x 10.534,45 Kč =87.646,60Kč zaokrouhleno na 87.646,-Kč.

Otázka vyúčtované částky je na zvážení, když celá stavební úprava půjde za panem Kouřilem.

Ohledně stavebního úřadu a potřebných věcí kolem toho by si zařizoval pan Kouřil sám.

Pan Kouřil by byl ochoten zaplatit 40.000,-Kč

Pokud by pan Kouřil již neměl zájem, bylo by schváleno zrušení usnesení, kde členové odsouhlasili prodej uvedeného prostoru s tím, že bude stanovena částka, za kterou Bytové družstvo tento prostor prodá

6/ Zvolení samosprávy – bylo by vhodné , aby se na schůzi již schvalovali členové samosprávy, kteří budou v úzkém kontaktu s předsedou družstva, s místopředsedou družstva a s paní Korotvičkovou. Tímto vás žádáme , abyste se před schůzí v každém domě sešli a dohodli se, kdo by byl ochoten být v samosprávě. Samospráva s předsedou a místopředsedou a s paní Korotvičkovou řeší potřeby  domů a odstraňování závad. Samospráva hlásí závady , já zařizuje opravy a cenové nabídky a samospráva schvaluje zadání prací / do určitého finančního limitu/ a nebo se svolává schůze a tam se odsouhlasí nebo neodsouhlasí plánované akce nebo opravy.

Například : Samospráva řeší a schvaluje práce  a opravy na domech do 200.000,-Kč/

do 50.000,-Kč by se pouze fakturovalo a nad 50.000,-Kč – až do 200.000,-Kč by se fakturovalo i se smlouvou o dílo/. U určení samosprávy je nutné dohodnout i finanční limity.

Do jaké částky bude schvalovat samospráva.

7/ Cenové nabídky na výměnu vodoměrů budou projednány s panem předsedou a místopředsedou . Na schůzi budou sděleny cenové nabídky a doporučení jedné cenové nabídky ke schválení.

Těšíme se na vás dne 24.1.2015 v 17,00hod.

Organizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
1
3
2
2
3
3
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
4
11
4
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
3
18
5
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
4
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
8
2
3

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Vladimír

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pálení čarodějnic 2012