Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

TJ Sokol Velké Hamry I

TJ Sokol Velké Hamry I

TJ Sokol Velké Hamry I - jednota oslavila v roce 2011 své 125.výročí založení

Valná hromada

 

Sletové ohlédnutí
Letošní rok je pro organizaci Sokol velice významný: 150 let trvání /vznikla v r. 1862/ a konání XV. všesokolského sletu.
Roční příprava hromadných vystoupení vyvrcholila 5.a 6.července 2012 v SYNOT TIP aréně v Edenu ve Vršovicích.
Také my, členové T.J. Sokola Velké Hamry I s dvěma členy z Hamrsek, jsme se přidali k aktérům sletové slavnosti.
Odjeli jsme v sobotu 30. června odpoledne, s dostatkem zavazadel a dobré nálady. 20 členů bylo ubytováno v ZŠ Nad Vodovodem v Praze – Malešicích.
Naše župní starostka ses. Řeháková už v předstihu připravila ubytovací prostory ve třídách školy.
První večer jsme „oťukávali“ prostředí: kde se občerstvit, co si prohlédnout, jak se dostat co nejrychleji na Slávii do Edenu, ale i do centra Prahy.
Neděle 1. července patřila dopoledne průvodu. V dolní části Václavského náměstí se v 9 hodin shromažďovaly jednotlivé župy a zahraniční účastníci – Lužičtí Srbové, Bulhaři, Rakušané, Dánové, Kanaďané, Američané i Australané, většinou cvičenci sletových skladeb, ale i členové sokolských jednot v zahraničí. Cvičenci v dresech, ale i v historických krojích, dospělí, děti, dorost, dechové hudby, mažoretky, diváci.
V 10 hodin se průvod dal do pohybu a vedle státních vlajek a sokolských historických praporů hrdě pochodovali sokolové, pozdravováni diváky, kteří mnohdy s dojetím přihlíželi po celé trase průvodu. Ulice 28.října, Národní třída, Nábřeží, Rudolfinum, Pařížská třída a Staroměstské náměstí, to byla trasa průvodu. Obligátní fotografování u Husova pomníku a sletové oslavy mohly začít! Nedělní odpoledne bylo věnováno prohlídce Prahy: muži hledali hrob Dr. Tyrše na Olšanech, ženy navštívily mimo jiné Valdštejnskou zahradu, Oranžerii arch. Evy Jiřičné na Hradě s uvítáním při vstupu: „ Dnes Sokol zdarma a pěkný zážitek!“ V chrámu Sv. Víta právě končila slavnostní mše, celebrovaná Mons. Dukou, také na počest sletu. Přístup měli pouze členové Sokola a tak jsme si všichni přítomní mohli prohlédnout jinak běžně nepřístupná místa chrámu. Krása!! Večerní výstup se světýlky na Petřín byl narušen deštěm, zůstali jen nejodvážnější, my odjeli z Tyršova domu na ubytovnu. Škoda!
V pondělí 2. července už začínaly zkoušky hromadných skladeb. Tropické vedro prověřilo všechny cvičence, od školáčků až po nejstarší účastníky Věrné gardy. Všichni zvládli na výbornou!
Zajímavou akcí sletu byl 3. července večer SOKOL GALA v TIPSPORT ARÉNĚ v Holešovicích. Výborně připravený program dovršila přítomnost Věry Čáslavské, která svým vystoupením potvrdila, že právem patří k nejlepším osobnostem našeho národa!


Další pobyt byl ve smyslu vylepšování skladeb, ale i užívání krás a zajímavostí hlavního města.
A přišel čtvrtek 5. červenec, první zúročení dlouhého snažení v jednotách.
Podvečerní horko dávalo tušit, že „něco přijde“. A, tak jak se blížil začátek večerního vystoupení ve 21 hodin, tak se začal na Eden snášet i hustý déšť.
Nastupující Věrná garda, muži, vlajkonoši historických praporů v čele s jezdcem na krásném grošáku a ostatní účastníci zahajovacího ceremoniálu, stáli pod proudy deště s hrdě vztyčenými hlavami a spolu s diváky zpěvem státní hymny, zahájili XV. všesokolský slet. A sv. Petr, jakoby se zastyděl, pomalu ubíral na intenzitě deště. Na trávníku stadionu ve světlech reflektorů defilovaly skladby I. programu, doprovázené nadšeným potleskem diváků. A cvičenci? Nejmladší, ale i ti zkušení, pamatující slety předchozí, předváděli s plným nasazením svá cvičení.
Druhý den začínal II. program ve 14 hodin. Sluníčko chtělo vynahradit předchozí bojové podmínky a svítilo opět naplno! Skladby střídaly jedna druhou, naposledy stáli v nástupových útvarech lidé, kteří se sešli poprvé právě na sletě a možná se už nikdy nepotkají. Každý cítil, že opět něco pěkného končí! A zase budeme šest let čekat, až skupina nadšenců a šikovných odborníků dá dohromady tisíce lidí posedlých tou krásnou sokolskou myšlenkou, upřednostňujících kultivovaný pohyb před pohodlím a leností.
Je po sletě, jedete tramvají, metrem, autobusem a odjíždějící diváci překypují chválou, ne jedinců, ale celé akce, která dokázala, že Sokol žije a bude žít v těch mnoha mladých, schopných krásou pohybu strhnout diváky k ovacím
i dojetí!
Tak cvičenci i diváci za šest let opět na sletě NAZDAR!

Eva HoffmanováSokolové v Praze
 

 Sokolové v PrazeSokolové v PrazeSokolové v Praze

 

Sokolská výročí

 

Malou oslavou si v sobotu 1. října 2011 připomněli členové a příznivci TJ Sokol V. Hamry I 
125. výročí založení jednoty a 100. výročí otevření historické části budovy sokolovny.
Před zahájením tělocvičné akademie proběhl akt odhalení pamětní desky věnované tvůrcům budovy. Poté následoval v tělocvičně program, ve kterém se před zraky necelé stovky diváků představili cvičenci od nejmenších po seniory. Mezi čestnými hosty jsme zaznamenali přítomnost starosty města Ing. Jaroslava Najmana, někdejšího výborného gymnasty a cvičence, dále dnes nejstarší členky jednoty, vitální Libuše Drvotové a skalních příznivců manželů Janzových, Tylových a Dudevových, sester Vítových, ale také hamrovského patriota, dnes liberečáka Jirky Hofmana. Milá byla návštěva zástupců z okolních jednot Českého Šumburku, Železného Brodu a Hamrsek. Sešla se i stará garda trampolíňáků : Drda, Novák, Žídek, Rydval a Šefr. Áčko měl Vláďa Nesvadba, tak mu byl poslán pozdrav a vzpomínka. Jarda Novák ji zhudebnil, takže byla zpívaná. Přítomen byl také Ing. Vladimír Hadrava, předposlední starosta jednoty, za jehož vedení byly provedeny významné stavební úpravy sokolovny. Vše zdokumentoval a tentýž večer předvedl na CD Petr Hampl.
Bohužel, základna klasického sokolského cvičení značně prořídla, především v řadách mládeže a mužů. Jen díky Josefu Břečkovi má jednota úspěšné žákovské družstvo běhů na lyžích, které od jara do podzimu obsazuje kvalitní krossy.
V současné době nejen Sokol, ale všechna dobrovolná občanská sdružení se potýkají s problémy, které je možno nazvat bojem o holou existenci. Hlavně jde o finanční krytí za energie a nutné údržby. Krach SAZKY tento problém vyhrotil.
V roce 2012 uplyne 150 let od vzniku sokolské organizace a shodou okolností vychází na příští rok i šestiletý cyklus pořádání všesokolských sletů, takže toto význačné jubileum bude korunováno
15. všesokolským sletem. Je však zřejmé, že už žádný příští slet nedosáhne rozměrů 10. sletu v roce 1938, kdy cvičit na sletu bylo prestižní záležitostí.

Všem účinkujícím, jejich cvičitelům a hlavně příznivcům Sokola patří poděkování za pěkné odpoledne. Mimořádné poděkování pak náleží první starostce v historii jednoty Evě Hoffmanová, která význam tohoto titulu naplňuje vrchovatě.

Za výbor TJ Sokol V. Hamry I
Radomír Šefr

 Sokolské výročíženy SokolNejstarší členky

Oslava 125. výročí

…a začínal říjen. 1. den přinesl naší jednotě SOKOL Velké Hamry slavnostní okamžiky, kdy si členové, ale i občané , dokonce i bývalí, připomněli jednak založení jednoty, ale i 100. výročí otevření historické budovy sokolovny.
Odhalená pamětní deska bude připomínat nezištnou práci nadšenců, kteří v nelehkých dobách dokázali z drobných příspěvků postavit tento stánek tělesné výchovy, sportu i kultury.
Čest těm, kteří se na toto dílo dívají ze sokolského nebe a dík všem, kteří i dále umožňují svou prací i financemi udržet existenci budovy.
Za výbor i všechny členy jednoty všem děkuje 
                                                  Eva Hoffmanová

 

 

Datum vložení: 10. 11. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 11. 2011 0:00
Autor:

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj