Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Průběh realizace projektu

loga

Vychovávejme příkladem!

CZ.1.04/3.3.05/D6.00090

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Realizátor projektu: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry

Kontaktní osoba:  Ing. Martina Vacková, tel.: 777 914 016

Stav projektu k 31.5.2015:

V rámci projektu probíhá další zvyšování odbornosti účastníků projektu jejich praxí v technických službách města.

Pomocní zedníci nyní zdárně ukončili úpravu prostor v čp. 562 na tři byty, kdy se do jednoho bytu bude stěhovat i účastník projektu, který se dostal do závažných problémů s bydlením. Vzhledem k probíhající rekonstrukci kulturního domu ve Velkých Hamrech nyní pomocní zedníci upravují zázemí pod jevištěm, kde vznikne bar. Další jejich prací by měla být rekonstrukce dvou přízemníchbytů ve starém družstevním domě.

Pracovníci v odpadovém hospodářství pokračují ve svozu, dotřiďování separovaného odpadu a jeho lisování. Je s potěšením, že jednotlivé dotace, které město získalo, jsou využity ve vzájemné souvislosti. Účastíci projektu totiž ke svozu odpadů používají svozový vůz, který byl pořízen z dotace ze SFŽP. V rámci této dotace byla pořízena i převážná část nádob na separovaný odpad, které byly nově rozmístěny na stanoviště po městě. Každodenní praxí byly zjištěny nedostatečné kapacity kontejerů na papír a PET lahve na některých stanovištích a proto bude zakoupeno dalších deset nových nádob na tento odpad. Město v současné době vyjednává s vlastníkem pozemků u budovy technických služeb na jejich koupi či směnu za jiné pozemky. Pokud dojde k dohodě, bude na těchto pozemcích vystavena nová hala  pro třídění separovaného odpadu a dále bude rekonstruováno a rozšířeno zázemí technických služeb. Na stavebních pracích se budou podílet účastníci projektu v pozicích pomocných zedníků.

Stav projektu k 30.4.2015:

Projekt je ve fázi zaměstnání absolventů rekvalifikačnch kurzů. Zaměstnanecký poměr je v rámci projektu uzavřen s každým z účastníků projektu na dobu určitou v trvání devíti měsíců od 1.3.2015 do 30.11.2015. Zaměstnavatelem je realizátor projektu tedy Město Velké Hamry. Rekvalifikace tedy byly zvoleny tak, aby byly využitelné v zaměstnaneckém poměru pro město. Je skvělé, že vytipovaní zájemci o účast v projektu zdárně ukončili vzdělávání a velmi dobře započali s výkonem práce. Tři účastíci projektu pracují jako pomocní zedníci pod koordinací pracovního mentora a odborným vedením zkušeného zedníka. Za dobu své praxe provedli stavební úpravy v kulturním domě na Bohdalovicích. Započali se stavebními úpravami v budově na stadionu čp. 550, kde vznike klubovna, o kterou se budou dělit různé zájmové kroužky zaměřené mj. na obyvatele ze SVL, dále zde bude mateřský klub a v neposlední řadě bude klubovna sloužit i fotbalistům - především dětem. Na zařízení klubovny se navíc podařilo získat dotaci z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality.

Dva účastníci projektu započali od 1.3.2015 se svozem a dotřiďováním separovaného odpadu. Jedná se nyní o papír, PET lahve, jiné plasty a od začátku dubna i o obaly tetra pack a kovové obaly. Nyní se jedná se společností vykupující dotříděný odpad o cenách a také formě v jaké bude odpad předán. Je již více než jisté, že bude do haly, kde se odpad třídí, umístěn lis na plasty a papír. Vzhledem k šikonvnosti těchto pracovníků v odpadovém hospodářství se počítá i se svozem skla. Za tímto účelem byly doobjednány nádoby na třídění skla.

Je třeba připomenout, že účasníci projektu byli vybráni z řad obyvatel Velkých Hamrů žijících v SVL a jedná se kompletně o romy. Bylo tak místním romům umožněno zapojit se do dění ve městě a podílet se na jeho dalším rozvoji. Jsou tak velmi dobrým příkladem pro své děti, které nebudou vyrůstat v prostředí, kde jsou jejich rodiče celý život závislí pouze na pomoci státu a sociálních dávkách. Vzhledem k tomu, že projekt zatím probíhá zdařile bez větších problémů, které by jeho další realizaci ohrozily, je zřejmé, že jak realizační tým, tak nadšení zástupců města a samozřejmě i účastníci projektu odvádějí dobrou práci.

Stav projektu k 28.2.2015:

K 28.2.2015 Město Velké Hamry úspěšně ukončilo první část projektu „Vychovávejme příkladem!“, který je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

V průběhu prvních tří měsíců realizace projektu od prosince 2014 do konce února 2015 procházelo rekvalifikací celkem pět romů ze sociálně vyloučených lokalit Velkých Hamrů.  Jednalo se o dvě rekvalifikace.  Na  Pracovníka v odpadovém hospodářství, kterou absolvovali dva účastníci projektu, a na Pomocného zedníka, kterou absolvovali tři účastníci projektu. Rekvalifikace měly část teoretickou a také část praktickou. Teoretická příprava probíhala v zasedací místnosti městského úřadu ve Velkých Hamrech. Praktická část výuky rekvalifikace pomocného zedníka probíhala v technických službách města. Účastníci rekvalifikace pracovníka v odpadovém hospodářství absolvovali praktickou část výuky přímo na separační lince ve společnosti, která se zabývá svozem a separací odpadů. Všech pět účastníků ukončilo rekvalifikace velmi úspěšně. Byli chváleni nejen v praktické části výuky, ale zvládli velmi dobře i závěrečný teoretický test. Tento úspěch se dostavil především díky tomu, že město kladlo velký důraz na výběr účastníků projektu. Vzhledem k tomu, že město v rámci různých aktivit získalo poměrně dobré zkušenosti s jednotlivými romy, kteří ve Velkých Hamrech žijí, bylo snazší vytipovat ty, kteří jsou nejen potřební, ale také schopní celý projekt úspěšně absolvovat.

Rekvalifikace tedy byly úspěšně ukončeny a účastníci obdrželi certifikovaná osvědčení.

Od 1.3.2015 do 30.11.2015 proběhne druhá část projektu. Tou je zaměstnání rekvalifikovaných pracovníků v odboru technických služeb města Velké Hamry. Účastníci budou zaměstnáni na pozicích, na které získali osvědčení v první části projektu. Město tak i díky dvěma novým zaměstnancům, kteří získali odbornost v odpadovém hospodářství, mohlo od začátku března 2015 začít se svozem a dotříďováním separovaného odpadu svépomocí. Pomocní zedníci zase budou pod vedením vyučeného zedníka provádět stavební úpravy v nově vznikající klubovně na stadionu a v bytech v přízemní jednoho ze starých družstevních domů. Dále se s nimi počítá při rekonstrukci zázemí technických služeb.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
3
2
3
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3
8
6
9
5
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
7
16
5
17
1
18
2
19
2
20
1
21
5
22
5
23
1
24
1
25
2
26
1
27
3
28
2
29
7
30
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

Komunitní plán

Akční plán rozvoje soc. služeb v MT 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 535.78 kB

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Leoš

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pálení čarodějnic 2012