Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Investice 2021

Plánované investiční akce pro rok 2021

Odstranění rodinného domu č.p. 254

Na podzim roku 2020 byla vysoutěžena firma Josef Černý – autodoprava a zemní práce z Loužnice na realizaci akce demolice domu č.p. 254 (dům naproti hasičárny). Celkové náklady na demolici jsou dle smlouvy o dílo ve výši 1.700.033,- Kč. Z toho částku ve výši  1.090.182,- Kč by měla pokrýt dotace z Ministerstva pro místní rozvoj programu Podpora revitalizace území.

Na místě této budovy vznikne ještě v roce 2021 nové parkoviště, které bude sloužit především zákazníkům hamrovské pekárny.

                     

Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry

Během roku 2021 proběhne rekonstrukce objektu č.p. 519 Velké Hamry. Jedná se o třetí dům na konci Hamrů vlevo u hlavní komunikace směrem na Tanvald. V budově vzniknou tři nové byty určené především pro rodiče samoživitele.

Veřejnou zakázku na realizaci díla vyhrála společnosti SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů. Celkové náklady budou ve výši 9.081.612,41 Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 4.750.000,- Kč.

Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry

Během roku 2021 a 2022 proběhne rekonstrukce objektu č.p. 435 Velké Hamry. V rámci akce dojde k zateplení celého objeku, zajištění izolací zdiva a podlah a k výměně výplní otvorů.

Veřejnou zakázku na realizaci díla vyhrála společnost JASIP spol. s r.o. z Jablonce nad Nisou. Celkové náklady budou ve výši 9.197.195,87 Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 2.742.376,95 Kč.

Rekonstrukce parkovišť na sídlišti

Rada města rozhodla provést v roce 2021 rekonstrukci dvou parkovišť na sídlišti. Jedná se o velké parkoviště nad mateřskou školou a o menší parkoviště naproti č.p. 616. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na obě parkoviště. Celkové náklady se očekávají ve výši 5,6 mil. Kč. Na rekonstrukci většího z parkovišť byla podána žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vzhledem k počtu podaných žádostí se dotaci bohužel nepodařilo získat. Realizace rekonstrukce bude z tohoto důvodu přesunuta na rok 2022.

Přechod pro chodce na náměstí ve Velkých Hamrech včetně úpravy zastávek pro autobusy

V roce 2021 by se také konečně měla zrealizovat akce vybudování nového přechodu pro chodce na náměstí ve Velkých Hamrech.

V průběhu loňského roku jsme veřejnost informovali o zadání zpracování nového záměru přechodu pro chodce na náměstí. Z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků nemohl být zachován přechod mezi obchody, který svoji funkci bez problémů plnil spoustu let až do roku 2010 a tak musela být změněna i celá koncepce umístění obou autobusových zastávek. Kompletní problematika byla konzultována se všemi dotčenými orgány a s vlastníky pozemků. V únoru letošního roku bylo na Krajský úřad Libereckého kraje zažádáno o vydání povolení ve společném územním a stavebním řízení. Odpověď dorazila „hned záhy“ v listopadu, zřejmě z důvodu covidu, že je nutno do projektu zapracovat připomínky hlavně KORID LK, který mimo jiné požadoval zvětšení zálivů pro autobusy jezdící na lince Praha – Harrachov. Vše bylo projednáno s projektantem, který projekt upraví a připraví k vydání stavebního povolení.

II. etapa výměny střešních oken v DPS čp. 629-631

Během roku 2021 by se mělo pokračovat ve výměně střešních oken v domech s byty zvláštního určení čp. 630 Velké Hamry. Opět se počítá s částkou cca 420 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi Tanvaldem a Velkými Hamry a na Bohdalovicích

Ještě do konce roku by se měl vysoutěžit dodavatel akce rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní komunikace I/10 mezi Tanvaldem a Hamry a na Bohdalovicích. Celkové náklady se očekávají ve výši 1.500 tis. Kč. Financování bude zajištěno ve splátkách, které budou částečně kryty z úspor za spotřebu elektrické energie.

Plánované akce menšího rozsahu

  1. Výměna hlavních dveří a výměna PVC na chodbě ve třech patrech v čp. 616
  2. Rekonstrukce společné chodby  v čp. 443 a 458
  3. Výměna oken v čp. 362
  4. Výměna oken v bytech v čp. 534
  5. Rekonstrukce dvou koupelen v čp. 616

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6
1
7
2
8
1
9 10 11 12 13
1
14
15 16 17
1
18
1
19
3
20
3
21
2
22 23
2
24 25
1
26
3
27
4
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
5
3
7
4
2

Vyjádření k existenci sítí

vyjádření k existenci sítí

 cz.mawis.eu

!Nová služba pro žadatele o povolení stavby, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.!

http://velke_hamry.obce.gepro.cz/

Jizerské hory

Informace občanům

Pokyny v případě ohrožení

Svátek

Svátek má Ferdinand

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

KRAJ–Příloha Libereckého kraje

http://magazin.kraj-lbc.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie