Město Velké Hamry
městoVelké Hamry

Probíhá úprava webových stránek.

Investice 2021

Plánované investiční akce pro rok 2021

Odstranění rodinného domu č.p. 254

Na podzim roku 2020 byla vysoutěžena firma Josef Černý – autodoprava a zemní práce z Loužnice na realizaci akce demolice domu č.p. 254 (dům naproti hasičárny). Celkové náklady na demolici jsou dle smlouvy o dílo ve výši 1.700.033,- Kč. Z toho částku ve výši  1.090.182,- Kč by měla pokrýt dotace z Ministerstva pro místní rozvoj programu Podpora revitalizace území.

Na místě této budovy vznikne ještě v roce 2021 nové parkoviště, které bude sloužit především zákazníkům hamrovské pekárny.

                     

Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry

Během roku 2021 proběhne rekonstrukce objektu č.p. 519 Velké Hamry. Jedná se o třetí dům na konci Hamrů vlevo u hlavní komunikace směrem na Tanvald. V budově vzniknou tři nové byty určené především pro rodiče samoživitele.

Veřejnou zakázku na realizaci díla vyhrála společnosti SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů. Celkové náklady budou ve výši 9.081.612,41 Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 4.750.000,- Kč.

Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry

Během roku 2021 a 2022 proběhne rekonstrukce objektu č.p. 435 Velké Hamry. V rámci akce dojde k zateplení celého objeku, zajištění izolací zdiva a podlah a k výměně výplní otvorů.

Veřejnou zakázku na realizaci díla vyhrála společnost JASIP spol. s r.o. z Jablonce nad Nisou. Celkové náklady budou ve výši 9.197.195,87 Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu a z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 2.742.376,95 Kč.

Rekonstrukce parkovišť na sídlišti

Rada města rozhodla provést v roce 2021 rekonstrukci dvou parkovišť na sídlišti. Jedná se o velké parkoviště nad mateřskou školou a o menší parkoviště naproti č.p. 616. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na obě parkoviště. Celkové náklady se očekávají ve výši 5,6 mil. Kč. Na rekonstrukci většího z parkovišť byla podána žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vzhledem k počtu podaných žádostí se dotaci bohužel nepodařilo získat. Realizace rekonstrukce bude z tohoto důvodu přesunuta na rok 2022.

Přechod pro chodce na náměstí ve Velkých Hamrech včetně úpravy zastávek pro autobusy

V roce 2021 by se také konečně měla zrealizovat akce vybudování nového přechodu pro chodce na náměstí ve Velkých Hamrech.

V průběhu loňského roku jsme veřejnost informovali o zadání zpracování nového záměru přechodu pro chodce na náměstí. Z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků nemohl být zachován přechod mezi obchody, který svoji funkci bez problémů plnil spoustu let až do roku 2010 a tak musela být změněna i celá koncepce umístění obou autobusových zastávek. Kompletní problematika byla konzultována se všemi dotčenými orgány a s vlastníky pozemků. V únoru letošního roku bylo na Krajský úřad Libereckého kraje zažádáno o vydání povolení ve společném územním a stavebním řízení. Odpověď dorazila „hned záhy“ v listopadu, zřejmě z důvodu covidu, že je nutno do projektu zapracovat připomínky hlavně KORID LK, který mimo jiné požadoval zvětšení zálivů pro autobusy jezdící na lince Praha – Harrachov. Vše bylo projednáno s projektantem, který projekt upraví a připraví k vydání stavebního povolení.

II. etapa výměny střešních oken v DPS čp. 629-631

Během roku 2021 by se mělo pokračovat ve výměně střešních oken v domech s byty zvláštního určení čp. 630 Velké Hamry. Opět se počítá s částkou cca 420 tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi Tanvaldem a Velkými Hamry a na Bohdalovicích

Ještě do konce roku by se měl vysoutěžit dodavatel akce rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní komunikace I/10 mezi Tanvaldem a Hamry a na Bohdalovicích. Celkové náklady se očekávají ve výši 1.500 tis. Kč. Financování bude zajištěno ve splátkách, které budou částečně kryty z úspor za spotřebu elektrické energie.

Plánované akce menšího rozsahu

  1. Výměna hlavních dveří a výměna PVC na chodbě ve třech patrech v čp. 616
  2. Rekonstrukce společné chodby  v čp. 443 a 458
  3. Výměna oken v čp. 362
  4. Výměna oken v bytech v čp. 534
  5. Rekonstrukce dvou koupelen v čp. 616

SMS InfoKanál

Mobilni rozhlas

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Regionální deník

Jablonecky deník

 

KRAJ–Příloha Libereckého kraj